Προβλήματα πειθαρχίας και διαχείριση της τάξης

new-discipline-1

Απειλή 12. Ενότητες 23 και 24. Πειθαρχία και Διαχείριση Τάξης. Με απλά λόγια, πειθαρχία σημαίνει γενικά τη ρύθμιση ή τον έλεγχο της συμπεριφοράς προκειμένου να επιτευχθεί κάτι. Και, η διαχείριση της τάξης αναφέρεται στη δημιουργία ενός ασφαλούς, υποστηρικτικού και παραγωγικού περιβάλλοντος μάθησης. Η πειθαρχία είναι απαραίτητη, ατομικά και συλλογικά, για τη διαχείριση μιας τάξης. Οι […]

Προσαρμογή υλικού και δραστηριοτήτων στη διαδικτυακή διδασκαλία

new-adaptation

Το ξέσπασμα της πανδημίας Covid-19 οδήγησε σε μια απροσδόκητη στροφή στον τομέα της εκπαίδευσης, καθιστώντας αναγκαία μια ταχεία μετάβαση στην εξ αποστάσεως διαδικτυακή διδασκαλία. Οι δάσκαλοι από διάφορους κλάδους έπρεπε να προσαρμόσουν γρήγορα το εκπαιδευτικό τους υλικό και τις προσεγγίσεις τους ώστε να ταιριάζουν στο διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης. Αυτή η μετάβαση αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική, ειδικά […]

Κούραση μαθητών

new-students

Απειλή 7. Κούραση μαθητών. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, μάθαμε για διάφορους τύπους κόπωσης, συμπεριλαμβανομένης της κόπωσης που σχετίζεται με την εξουθένωση, της έλλειψης προθυμίας να ακολουθηθούν τα πρότυπα πανδημίας και της εξάντλησης που ήταν σημάδι μόλυνσης. Τι είναι όμως ακριβώς η κούραση; Η κούραση είναι διαφορετική από την κούραση. Ο ύπνος βοηθά τους […]

Προβλήματα συγκέντρωσης

new-problems-2

Απειλή 11. Πρόβλημα συγκέντρωσης. Δεν υπάρχει κανένας που να μην έχει επηρεαστεί από την επιδημία το 2020 και το 2021, από άτομο σε βιομηχανία. Καθώς εφαρμόζονται μέτρα περιορισμού για τη διαχείριση του ιού, έχει προκαλέσει κλείσιμο σχολείων σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση που ενεργοποιείται από τεχνολογίες αιχμής έχει επιτρέψει την παγκόσμια […]

Ελλειψη επικοινωνίας

new-lack

Απειλή 2 – Έλλειψη επικοινωνίας Η επικοινωνία είναι η πιο σημαντική διαδικασία στη ζωή των ανθρώπων γενικά και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ειδικότερα. Η επικοινωνία είναι η βάση και αναπόσπαστο μέρος όλων των δραστηριοτήτων του μαθητή σε όλους τους τομείς της ζωής, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στην πραγματικότητα, το 93% της ανθρώπινης επικοινωνίας πιστεύεται […]

Τεχνικά προβλήματα

new-technical

Απειλή 1 – Τεχνικά προβλήματα Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ούτε ο μαθητής ούτε ο δάσκαλος μπορούν να ξεφύγουν από την τεχνολογία (Oluwalola, 2015). Αυτό προκαλεί μερικούς ανθρώπους να αναπτύξουν αρκετά αρνητικά συναισθήματα προς τα νέα μέσα μάθησης (Oluwalola, 2015). Αυτά τα συναισθήματα μπορεί να αποτελούν εμπόδιο στις μαθησιακές ικανότητες των μαθητών και στην προθυμία τους […]

Ομαδικές δραστηριότητες

new-group

Οι ομαδικές δραστηριότητες προσφέρουν πολλά οφέλη και πλεονεκτήματα τόσο στα φυσικά όσο και στα διαδικτυακά μαθήματα. Αναμφίβολα, υπάρχουν πολλά οφέλη από τις ομαδικές δραστηριότητες και όταν χρησιμοποιούνται με τον κατάλληλο τρόπο, τότε μπορούν να καταλήξουν να προωθούν θετικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών. Υπάρχουν αποτελεσματικές στρατηγικές για τη διευκόλυνση των ομαδικών δραστηριοτήτων σε διαδικτυακό περιβάλλον. Αυτές […]

Ο φόβος της αλλαγής

new-change

Ο φόβος της αλλαγής Ο φόβος της αλλαγής είναι η εμφάνιση μέτριων ή έντονων συναισθημάτων φόβου, άγχους, ανησυχίας και μερικές φορές θυμού μπροστά στην αλλαγή ή στο άγνωστο. Ενώ ως άνθρωποι είμαστε καλωδιωμένοι να νιώθουμε ασφαλείς σε ό,τι είναι γνωστό και φυσικά φοβόμαστε το άγνωστο, η αλλαγή είναι επίσης μέρος της ζωής. Αν και το […]

Συναισθηματική απόσταση

new-emotional

Συναισθηματική απόσταση Οι άνθρωποι που είναι συναισθηματικά απόμακροι δεν μπορούν να αναγνωρίσουν και να αντιμετωπίσουν τόσο τα δικά τους συναισθήματα όσο και τα συναισθήματα των άλλων γύρω τους. Αυτό μπορεί να είναι είτε μια προσωρινή κατάσταση είτε μπορεί να είναι μέρος της προσωπικότητας ενός ατόμου. Η συναισθηματική απόσταση στις διαπροσωπικές σχέσεις είναι μια αίσθηση απόσπασης […]

Οικοδόμηση Σχέσεων

new-rapport

Οικοδόμηση σχέσεων Η οικοδόμηση σχέσεων είναι ζωτικής σημασίας σε ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η σχέση σημαίνει καλή κατανόηση κάποιου και ικανότητα καλής επικοινωνίας μαζί του. Η σχέση μερικές φορές συμβαίνει φυσικά. Σε άλλες περιπτώσεις, η κατασκευή του μπορεί να χρειαστεί χρόνο και μεγάλη προσπάθεια. Όταν δημιουργούμε ένα περιβάλλον μάθησης για τους μαθητές μας, […]

Διατήρηση προσοχής

new-keeiping

Έλλειψη προσοχής Στον απόηχο της πανδημίας και της επακόλουθης στροφής σε εκτεταμένα διαδικτυακά μαθήματα σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, η πρόκληση της διατήρησης της προσοχής των μαθητών έχει γίνει κεντρικό μέλημα των εκπαιδευτικών σε όλο τον κόσμο. Αυτό το ζήτημα έχει αγγίξει ουσιαστικά κάθε δάσκαλο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αναγκάζοντάς μας να […]

Κακή διαχείριση χρόνου

new-poor

Εισαγωγή της απειλής Η κακή διαχείριση χρόνου μεταξύ των εκπαιδευτικών περιλαμβάνει τον αγώνα τους να κατανείμουν αποτελεσματικά χρόνο και πόρους για να εκπληρώσουν τις εκπαιδευτικές τους ευθύνες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει έλλειψη σαφών προτεραιοτήτων, αποτυχία προγραμματισμού και αναποτελεσματική χρησιμοποίηση του χρόνου, που τελικά οδηγεί σε υπερβολικό φόρτο εργασίας, χαμένες προθεσμίες και μειωμένη παραγωγικότητα. Ομοίως, η […]