Γλωσσάρι

EDL Πλατφόρμα

Η πλατφόρμα EDL είναι μια διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα που δημιουργήθηκε για το έργο Emotional Distance Learning. Παρέχει μια ποικιλία μαθημάτων, ενοτήτων και διαδραστικών εργαλείων που έχουν δημιουργηθεί για να ενισχύσουν τη συναισθηματική νοημοσύνη και να διευκολύνουν την προσωπική ανάπτυξη στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Ενότητα

Μια εκπαιδευτική ενότητα είναι μια αυτοτελής ενότητα εκπαιδευτικού περιεχομένου που βρίσκεται σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή μάθημα. Σκοπός του είναι να ασχοληθεί με ένα συγκεκριμένο θέμα ή μια ομάδα διασυνδεδεμένων θεμάτων και συνήθως οργανώνεται για να υποστηρίξει την εστιασμένη και συνεκτική μάθηση. Οι εκπαιδευτικές ενότητες περιλαμβάνουν ποικίλο υλικό όπως διαλέξεις, αναγνώσεις, πόρους πολυμέσων, αξιολογήσεις και διαδραστικές δραστηριότητες. Αυτές οι ενότητες είναι συνήθως οργανωμένες για να καθοδηγούν τους μαθητές στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων με δομημένο και διαδοχικό τρόπο.

Ψηφιακά εργαλεία

Ενσωματομένοι πόροι και εφαρμογές που ενσωματώνονται στην πλατφόρμα EDL για να εμπλουτίσουν το ταξίδι μάθησης, περιλαμβάνοντας διάφορα στοιχεία όπως βίντεο, γραφήματα πληροφοριών, κάρτες που ταιριάζουν και κάρτες εκπαιδευτή, μεταξύ άλλων.

Διαπροσωπικές συναισθηματικές δεξιότητες

Ένα εξειδικευμένο τμήμα που εμβαθύνει στην καλλιέργεια συναισθηματικών διαπροσωπικών δεξιοτήτων. Αυτό το τμήμα δίνει μεγάλη έμφαση στην ενίσχυση της ικανότητας στην επικοινωνία, τη συνεργασία και τη δημιουργία σχέσεων στο μοναδικό πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Ενδοπροσωπικές συναισθηματικές δεξιότητες

Ένα τμήμα που επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ατομικής αυτογνωσίας, της αυτορρύθμισης και της προσωπικής ανάπτυξης. Στόχος του είναι να ενθαρρύνει τη βαθιά κατανόηση των συναισθημάτων και των συμπεριφορών κάποιου.

Λογαριασμός Χρήστη

Προσαρμοσμένα προφίλ που δημιουργούνται από άτομα εντός της πλατφόρμας EDL, παρέχοντας είσοδο σε μαθήματα, ενότητες και εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν στις συγκεκριμένες μαθησιακές απαιτήσεις τους.

Εγγραφή

Η διαδικασία εγγραφής και απόκτησης πρόσβασης στα μαθήματα, τις ενότητες ή τα εργαλεία εντός της πλατφόρμας EDL.

Παρακολούθηση προόδου

Η ικανότητα των χρηστών να παρατηρούν και να αξιολογούν την πρόοδό τους εντός της πλατφόρμας EDL, προσφέροντας πληροφορίες για ολοκληρωμένες ενότητες και συνολικά επιτεύγματα.

Εργαλεία αξιολόγησης

Χαρακτηριστικά της πλατφόρμας EDL, όπως κουίζ και συνεδρίες αυτοαξιολόγησης, που έχουν δημιουργηθεί για να αξιολογούν την κατανόηση και την εφαρμογή των μαθητών εννοιών που σχετίζονται με τη συναισθηματική νοημοσύνη.