Καλώς ήρθατε στην εκπαιδευτική μας πλατφόρμα, ένα συναρπαστικό στοιχείο του έργου Erasmus+ Emotional Distance Learning

16 Ιουνίου, 2024 03:34
new-home-circles

Πληροφορίες Έργου

Ο στόχος του έργου είναι να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα κατάρτισης σχεδιασμένο τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και για ενήλικες εκπαιδευόμενους σε περιβάλλοντα τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Αυτό το πρόγραμμα θα τους διδάξει αποτελεσματικές τεχνικές για το χειρισμό των έντονων συναισθημάτων που προκύπτουν από τη διαδικτυακή μάθηση, βοηθώντας τους έτσι στην πλοήγηση στις κοινωνικές και προσωπικές προκλήσεις που σχετίζονται με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Στόχος του έργου είναι να φέρει το τεράστιο σώμα της βιβλιογραφίας και της έρευνας του περασμένου έτους στη σφαίρα της διαδικτυακής εκπαίδευσης ενηλίκων. Αυτή η βιβλιογραφία έχει τονίσει τη σημασία της ενσωμάτωσης εργαλείων συναισθηματικής διαχείρισης στην εκπαίδευση. Το έργο σκοπεύει να προωθήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ψυχολογικές και συναισθηματικές επιπτώσεις που συνδέονται με την online εκπαίδευση. Επιδιώκει επίσης να εμβαθύνει στις προεκτάσεις της διαδικτυακής εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ατομικές όσο και τις κοινωνικές προοπτικές. Επιπλέον, το έργο επιδιώκει να εντοπίσει τομείς για την ενίσχυση της συναισθηματικής νοημοσύνης εντός της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

(Αποτέλεσμα έργου 3: ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ)

Το τρέχον εκπαιδευτικό περιβάλλον, σαν ένα βιολογικό οικοσύστημα όπου διάφορα είδη συνυπάρχουν σε έναν κοινό βιότοπο, θα ενσωματώσει τα συναισθήματα των μαθητών και των εκπαιδευτικών ως βασικά στοιχεία στο πλαίσιο της EdTech (Εκπαιδευτική Τεχνολογία) που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και τη μετάδοση εκπαιδευτικού περιεχομένου, ενώ παράλληλα καλλιεργεί κουλτούρα συναισθημάτων στη μάθηση.

Αυτή η ολοκλήρωση στοχεύει να προωθήσει αλλαγές στη συμπεριφορά σχετικά με δύσκολα συναισθήματα που βιώνουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτές, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της απόδοσης και την ανάπτυξη των υπαρχόντων μαλακών δεξιοτήτων τους.

«Τα μαθήματα και οι εκτενείς πόροι τους, που σχεδιάστηκαν σε συνεργασία από μια κοινοπραξία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Hochschule Wismar (Γερμανία), Babel Idiomas (Ισπανία), Indepcie (Ισπανία), Skill Up (Ιταλία), Eurospeak (Ιρλανδία) και τον Ακάδημο (Ελλάδα) , στοχεύουν στην αντιμετώπιση συναισθηματικών προκλήσεων που προκύπτουν από τις ακόλουθες απειλές στη σφαίρα της διαδικτυακής μάθησης. Τα μαθήματα που βρίσκονται σε εξέλιξη επί του παρόντος επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση των ακόλουθων προκλήσεων που προέρχονται από την ηλεκτρονική διδασκαλία και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Μαθήματα

check-blue

Τεχνικά Προβλήματα

check-blue

Έλλειψη Επικοινωνίας

check-blue

Προσαρμογή υλικού και δραστηριοτήτων στη διαδικτυακή διδασκαλία

check-blue

Κακή διαχείριση χρόνου

check-blue

Συναισθηματική Απόσταση

check-blue

Ομαδικές Δραστηριότητες

check-blue

Δημιουργία Σχέσεων

check-blue

Φόβος για αλλαγή

Ενότητες

check-blue

Τεχνικά Προβλήματα – Ενδοπροσωπικές

check-blue

Φόβος για αλλαγή – Διαπροσωπικές

check-blue

Διατήρηση προσοχής – Ενδοπροσωπικές

check-blue

Κούραση Μαθητών – Ενδοπροσωπικές

check-blue

Έλλειψη Επικοινωνίας – Ενδοπροσωπικές

check-blue

Δημιουργία Σχέσεων – Ενδοπροσωπικές

check-blue

Συναισθηματική Απόσταση – Ενδοπροσωπικές

check-blue

Κακή διαχείριση χρόνου – Ενδοπροσωπικές

Κάθε μάθημα περιλαμβάνει τρία ψηφιακά εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν στους εγγεγραμμένους βασικές δεξιότητες για τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων των προαναφερθέντων απειλών.

Η συμμετοχή στα μαθήματα που δημιουργούνται από τους συνεργάτες μας είναι εντελώς δωρεάν.